Trzeci punkt widzenia

W programie: Przemówienie inauguracyjne prezydenta Donalda Trumpa: zerwanie z przeszłością czy ciągłość? Rozważania o tym, czego może spodziewać się Europa na podstawie programu przedstawionego w pierwszym oficjalnym wystąpieniu nowego prezyde