Trzeci punkt widzenia

W programie o incydencie na Broadwayu z udziałem nowego wiceprezydenta USA Mike'iem Pence, kontrowersyjnej decyzji francuskiej Najwyższej Rady Audiowizualnej dotyczącej emisji spotu z dziećmi z zespołem Downa oraz uroczystościach Nadzwyczajnego Jubil