Trzeci punkt widzenia

Program poświęcony jest dyskusji o zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach. Strona Marszu Niepodległości została usunięta z portalu Facebook, ponieważ naruszała standardy poprzez stosowanie mowy nienawiści oraz posługiwanie się symbolem falangi. Czy Facebook zaczyna dyktować państwom warunki, bez ich suwerenności? Gdzie jest wolność słowa? Papież Franciszek odbył pielgrzymkę do Szwecji. Czy możliwy jest dialog pomiędzy katolikami a luteranami?