Trzeci punkt widzenia

Sytuacja w Wielkiej Brytanii po Brexixie jako punkt wyjścia do dyskusji o współczesnych lękach i obawach w Europie.