Trzeci punkt widzenia

W tym odcinku prowadzący dyskutują o Chrzcie Polski i jego fundamentalnej roli dla tożsamości religijnej, narodowej i państwowej. Druga część rozmowy dotyczy ostatnich wydarzeń w Brukseli. Z czego wynika tak słabe przygotowanie Belgii do ataków terrorystycznych oraz czy funkcjonowanie w tym kraju instytucji ponadnarodowych osłabiło czujność i sprawność kraju do wewnętrznej obrony własnych obywateli? Na koniec rozważania nad książką Wojciecha Karpińskiego „Henryk”, poświęconą postaci Henryka Krzeczkowskiego.