Trzeci punkt widzenia

W tym odcinku prowadzący dyskutują o Chrzcie Polski i jego fundamentalnej roli dla tożsamości religijnej, narodowej i państwowej. Druga część rozmowy dotyczy ostatnich wydarzeń w Brukseli. Z czego wynika tak słabe przygotowanie Belgii do atakó