Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Rocznica Bitwy Warszawskiej − zwycięstwa daleko wykraczającego poza wymiar militarny. Definiującego nie tylko kształt dzisiejszej Polski, ale i los narodu. Rozmowa poświęcona wielkiej geopolityce ówczesnych czasów i jej długotrwałym konsekwencjom dla historii Polski i Europy.
2,5 tysiąca lat temu bitwy pod Termopilami i Salaminą zmieniły bieg historii. Wygrane Wojny Perskie dały początek potędze greckiej ale i europejskiej świadomości. Pytanie o źródła tego zwycięstwa to pytanie o tożsamość całego zachodu.
3. Rozmowa z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, poświęcona historii jego życia w perspektywie dziejów epoki i doświadczeń, które były także jego udziałem.