Trzeci punkt widzenia

Trudno nie dostrzec, że określenie „spiskowa teoria dziejów” straciło w ostatnich czasach swój kpiąco-prześmiewczy charakter. Skąd ta zmiana? Wierzyć czy nie wierzyć? Jak radzić sobie wobec nigdy wcześniej nie spotykanej mnogości informacji? Obszerne omówienie wydanej właśnie książki „Facism” autorstwa Madeleine Albright, pierwszej kobiety pełniącej w USA funkcję Sekretarza Stanu. Książka poświęcona jest analizie europejskiego faszyzmu i nazizmu lat 20. , 30. i 40. , a następnie problemowi współczesnego odradzania się i rozprzestrzeniania ducha faszyzmu w świecie, także w Europie Środkowej i Wschodniej. W ramach obchodów Stulecia Niepodległości wydany został „Geograficzno-polityczny atlas Polski” pod redakcją Marcina Solarza. Atlas z wielką dokładnością oddaje wszystkie zachodzące w czasie tysiąca lat przemiany, stanowiąc dowód na niezmienne trwanie polskości i państwa polskiego na przestrzeni dziejów.