Trzeci punkt widzenia

Przebieg nocy sylwestrowej w różnych krajach Europy daje podstawę do rozważań o różnych obliczach bezpieczeństwa wewnętrznego. Wzrost zagrożeń to wzmocnienie policyjnej kontroli państwa i ograniczenie swobód liberalnych. Czyżby s