Trzeci punkt widzenia

Filozofowie Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin i Dariusz Karłowicz komentują najważniejsze wydarzenia z obszaru kultury.