Tryptyk Gdański

Film na temat skandalicznych działań gdańskich władz miejskich.