Towarzysze sekretarze oraz inni dygnitarze

Władysław Gomułka. Dwukrotny pierwszy sekretarz partii komunistycznej, od 1943 roku PPR, a od 1956 roku PZPR. Zbrodniarz komunistyczny dwukrotnie odsuwany od władzy; najpierw przez Bieruta a następnie przez Gierka. Odcinek pt. Władysław Gomułka, czyl