Towarzysze sekretarze oraz inni dygnitarze

Mieczysław Rakowski człowiek o wielu twarzach i kilku fryzurach, jak nazwał go Leopold Tyrmand. Mówiono o nim, że zawsze chciał zostać Pierwszym sekretarzem a został ostatnim. Niektórzy mówią do dziś, że obok Cyrankiewicza i Soko