Towarzysze sekretarze oraz inni dygnitarze

Wojciech Jaruzelski bardzo różnił się od innych pierwszych sekretarzy KC PZPR. Był wśród nich jedynym szlachcicem. Był wśród nich jedynym generałem. I był wśród nich jedynym komunistycznym zbrodniarzem, który przeży