Towarzysze sekretarze oraz inni dygnitarze

Edward Gierek wyróżniał się wśród pierwszych sekretarzy KC PZPR nie tylko wzrostem i znajomością języka francuskiego, ale też władczym, quasi - monarszym stylem sprawowania władzy. Był bodaj pierwszym wśród Pierwszych, któ