Towarzysze sekretarze oraz inni dygnitarze

Włodzimierz Sokorski nie należał do grona sekretarzy PZPR. Był tylko zastępcą członka KC. Był także komunistycznym dygnitarzem od kultury i propagandy: za Bieruta - ministrem kultury, za Gomułki - szefem Radiokomitetu. Niektórzy mówili