Towarzysze sekretarze oraz inni dygnitarze

Bolesław Bierut. Pierwszy z pierwszych sekretarzy PZPR, wyjątkowo bezwzględny zbrodniarz komunistyczny, agent NKWD, bez reszty oddany Stalinowi i Kominternowi.