Tomek na granicach... Rzeczypospolitej

Szkoła podstawowa i gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie to jedna z 20 polskich szkół na Zaolziu. Dziś w dobie globalizacji, edukacja i kultura jest jednym z najważniejszych elementów zachowania polskiej tożsamości.