Tomek na granicach... Rzeczypospolitej

Powstanie Wielkopolskie było jedynym dużym powstaniem w historii Polski, które udało się wygrać. To wydarzenie do dziś inspiruje młode pokolenia. Zryw polaków doprowadził do powstania Republiki Świętnieńskiej, która powstała w 19