Tomek na granicach... Rzeczypospolitej

Miasteczko Chorzele przez prawie 500 lat swojej historii leżało na granicy dwóch światów. Na jego przedmieściach spotykały się Mazury i Kurpiowszczyzna, Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prusy Książęce, II Rzeczpospolita i Prusy Ws