Tomek na granicach... Rzeczypospolitej

Dziś odwiedzamy Ignalińską Elektrownię Jądrową, wybudowaną w 1974 roku. To właśnie w tym miejscu spotykały się niegdyś polska, litewska i łotewska granica. Spróbujemy dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat zmieniało się życie społeczności na t