Tomek na granicach... Rzeczypospolitej

Tomek zabiera nas w niezwykłą podróż na „suchy przestwór oceanu”. Będzie poszukiwał polskich śladów na stepach Akermanu.