Tomek na granicach... Rzeczypospolitej

To prawdziwe cuda architektury z początków XX wieku. Nazywane akweduktami Puszczy Rominckiej, stanowiły fragment linii kolejowej. Mosty w Botkunach dziś przyciągają turystów. W odcinku opowiadamy o skomplikowanej, wielokulturowej historii pogranicza Mazur, Litwy i Suwalszczyzny.