Tomek na granicach... Rzeczypospolitej

W miejscu gdzie rzeka Zbrucz wpada do Dniestru stykały się granice Polski, Rumunii i ZSRR. Wyruszamy na Wołyń. Z kamerą ruszamy do Kamieńca Podolskiego, słynnego z twierdzy, która przez 300 lat broniła wschodnich terenów I Rzeczpospolit