To się opłaca

W dzisiejszym docinku przedstawiamy operacje typu scalanie gruntów, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności gospodarstw oraz program gospodarki wodno-ściekowej, które są objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.