To się opłaca

Działanie „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W jego ramach wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji. Dofinansowanie mogą dostać jednostki badawcze i grupy zrzeszające ro