To się opłaca

W tym odcinku przedstawiamy działanie „Współpraca” z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego działania wspierane jest funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji.