To się opłaca

Program informacyjno-edukacyjny skierowany jest do mieszkańców wsi i małych miasteczek, którzy szczególnie zainteresowani są wykorzystaniem unijnych funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W programie prezentowane są informacje w jaki sposób można skorzystać z dofinansowania. Jakie dokumenty należy zgromadzić i w jakich terminach złożyć.