To się opłaca

Program informacyjno-edukacyjny skierowany jest do mieszkańców wsi i małych miasteczek, którzy szczególnie zainteresowani są wykorzystaniem unijnych funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W progr