To się opłaca

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 roku można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Rozwoju Obszar Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Może wynieść nawet 250 tys. zł.