To się opłaca

W związku z przedłużającymi się pracami nad nowym okresem programowania Wspólnej Polityki Rolnej na szczeblu Unii Europejskiej wprowadzono tzw. okres przejściowy, aby zapewnić płynność udzielania wsparcia dla beneficjentów pomocy z Prog