To się opłaca

Europejski Zielony Ład stawia wiele wyzwań związanych z ochroną środowiska. W ciągu najbliższych ośmiu lat w krajach Unii Europejskiej ma być zasadzonych dodatkowo 3 miliardy drzew. Nowa strategia leśna ma przyczynić się do wzrostu różnorodnoś