To się opłaca

W ostatnich latach obserwujemy zachodzące zmiany klimatu. wahania temperatur, niedostatek opadów, ciepłe zimy – powodują, że coraz częściej występuje susza. Szczególnie dotyka ona gruntów rolnych. Dlatego przygotowanie polskiego rolnictwa na zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji państwa, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje wpływają bezpośrednio na ilość i jakość wody w rolnictwie. W tym celu powstał projekt Lokalnych Partnerstw ds. Wody, na czym on polega?