To się opłaca

W ostatnich latach obserwujemy zachodzące zmiany klimatu. wahania temperatur, niedostatek opadów, ciepłe zimy – powodują, że coraz częściej występuje susza. Szczególnie dotyka ona gruntów rolnych. Dlatego przygotowanie pols