To się opłaca

Rolnicy coraz częściej decydują się na przystąpienie do grupy producentów produktów rolnych, bo chcą wspólnie sprzedawać wyprodukowane w gospodarstwach surowce. Jako grupa mają również możliwość negocjacji cen i dostarczania jednolitych partii produktów. Mają również większe szanse na uzyskanie dopłat z funduszy europejskich z Programu Rozwoju Ośrodków Wiejskich.