To się opłaca

– Wielkimi innowatorami i praktykami, są zarówno rolnicy, jak i uczeni, jak i oczywiście ludzie biznesu. Trzeba ich połączyć w tzw. grupy operacyjne. W obszarze struktur doradztwa rolniczego zostali powołani brokerzy, którzy przek