To się opłaca

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na różnych etapach jego realizacji. Zadaniem KSOW jest skupianie wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, które chcą mieć aktywny wpływ na rozwój rolnictwa.