To się opłaca

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został rozszerzony o nowe działanie: Dobrostan zwierząt. Jego celem jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem podwyższonych w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwie. Za takie działania rolnicy będą mogli uzyskać wsparcie.