To się opłaca

Od kilku lat susza doskwiera polskim rolnikom, którzy nie mogą uzyskać zadowalających plonów. Niedostatek wody w glebie staje się zjawiskiem cyklicznym. Straty w gospodarstwach rolnych sięgają 20% – 50% zasiewów, a w niektórych regionach nawet 70%. Braki wody w glebie w Polsce odczuwane są na powierzchni około dwóch i pół miliona hektarów. Susza dotyka wszystkie rośliny uprawne bez względu na rodzaj i gatunek. Aby temu zapobiec konieczny jest proces nawadniania, który będzie dotyczył coraz większego obszaru kraju. Możliwość uzyskania dofinansowania na nawadnianie od 2019 r. daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.