To się opłaca

Od kilku lat susza doskwiera polskim rolnikom, którzy nie mogą uzyskać zadowalających plonów. Niedostatek wody w glebie staje się zjawiskiem cyklicznym. Straty w gospodarstwach rolnych sięgają 20% – 50% zasiewów, a w niekt&