To się opłaca

Magazyn, którego celem jest przekazywanie informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na lata 2014-2020 przewidziano do podziału ponad 13,5 miliarda euro. Dofinansowanie przewidziane jest na: – rozwój gospodarstw
 – wzmacnianie przedsiębiorczości
–  rozwój terytorialny
– transfer wiedzy i innowacji 
– wsparcie jakości produkcji
Cykl przekazuje wiedzę w pigułce na temat różnych możliwości ubiegania się o wsparcie.
Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek żywności wyprodukowanej zgodnie ze standardami systemów jakości wiąże się z wysokimi kosztami. Wynika to z konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddania się certyfikacji. Dlatego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest przewidziane wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności. O to czy warto się o nie ubiegać, zapytamy producentów: trzody chlewnej i bydła mięsnego z województwa kujawsko-pomorskiego.