To nie tak

Zbitka pojęciowa Polak katolik jest takim samym uproszczeniem jak świecki radykał. Powinniśmy szukać trzeciej drogi? – Myślę, że polską tożsamość powinniśmy budować na mądrym patriotyzmie i na poczuciu wspólnoty, która jest złożon