To nie tak

Pogłębiona debata o kwestiach fundamentalnych dla funkcjonowania społeczeństwa. W szóstym odcinku to powody kryzysu współczesnej Europy, który obserwujemy na wielu płaszczyznach życia publicznego...