To nie tak

Cóż to jest prawda? Czy jest tylko jedna? A może dlatego, że żyjemy w pluralistycznych, demokratycznych społeczeństwach powinniśmy mówić o różnych prawdach? – Jeśli nie szukamy prawdy, która jest fundamentem sprawied