To nie tak

Pogłębiona debata o kwestiach fundamentalnych dla funkcjonowania społeczeństwa. W piętnastym odcinku jest to kryzys rodziny w Europie, który prowadzi do katastrofy demograficznej kontynentu. Dialog toczy się między dwiema mocnymi i skontrastow