The Voice of Poland

Napięcie czuć w powietrzu, zwłaszcza wśród czwórki zasiadającej na „gorących krzesłach”. Czy komuś z tego grona uda się znaleźć w kolejnym etapie?