Terror w Paryżu

Działania sprawców były przerażające. Zostaną skazani w sposób demokratyczny. Wszystkich umieszczono w klatce. Chodzi o to, by proces przebiegł w spokoju tak, jak powinien, to znaczy z godnością, by każdy mógł się wypowiedzieć. T