Terror w Paryżu

45 tysięcy sygnatur, 45 tysięcy akt sądowych, 1740 powodów cywilnych i 350 adwokatów. 6 miesięcy posiedzeń w sali na 600 osób specjalnie zbudowanej w sercu Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu. To proces, którego nie można por&