Teraz animacje!

Film będący zarówno obrazem świata zauważonego, jak i wykreowanego przez autorkę. Rzeczywistość przedstawiona w filmie jest mocno naznaczona bezwładem i chaosem...