Telewizja w anegdocie

Wygłosił je minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Cyrankiewicza – Adam Rapacki. W dzień po nagraniu zgłosił się do telewizji z prośbą o poprawki. Stwierdził, że „przechyliło mu się za bardzo na Zachód” i musi d