Techniki nauki

Mapy myśli, czyli kreatywne zapamiętywanie. Mapy myśli to notowanie za pomocą słów-kluczy. Angażują obie półkule mózgu, pamięć przestrzenną, oraz budują system skojarzeń. Są pomocne przy notowaniu, planowaniu, rozwiązywaniu problemów i organizacji działań.