Techniki nauki

Wykres Gantta, czyli jak planować zadania? Aby stworzyć wykres Gantta, określ zadania zależne i współzależne, wyznacz kamienie milowe – najważniejsze etapy realizacji zadań, działaj efektywnie i doprowadzaj sprawy do końca.