Techniki nauki

Jak lepiej się zorganizować, jak ze wszystkim zdążyć? Prowadź kalendarz, korzystaj z aplikacji, zaplanuj zadania miesiąca i tygodnia, wyznacz priorytety, przewiduj czas wykonania zadań, koniecznie pamiętaj o wypoczynku.